Tuesday October 20, 2020
For National Pony Club updates and information please go to pcuk.org
Home

“Click” on the photo to zoom in

Photo reproduced with permission from www.fotofinish.me.uk 

Welcome to Anglesey Branch of the Pony Club.

Anglesey Branch of the Pony Club was established in 1984 and is part of Pony Club Area 5. Anglesey, an island off the West Coast of Wales, is connected to the main land by the Menai and Britannia Bridges. We are lucky to have an impressive coast line and many beaches that we can use not only for training, but for picnic rides and other lovely activities.

  

Croeso i Gangen Clwb Merlod Môn.

Sefydlwyd cangen Clwb Merlod Môn yn 1984, ac mae’n rhan o Glwb Merlod Ardal 5. Mae Môn, ynys oddi ar arfordir gorllewinol Cymru, wedi’i chysylltu â’r tir mawr gan ddwy bont; Pont Menai a Phont Britannia. Rydym yn lwcus o’n harfordir gwefreiddiol a’n traethau lu, ac rydym ni’n eu defnyddio, nid yn unig ar gyfer hyfforddi, ond ar gyfer teithiau marchogaeth â phicnic a gweithgareddau hwyliog eraill.