Thursday May 6, 2021
About Gwynedd Pony Club?

Gwynedd Pony Club has been running for over 50 years; and has been the foundation for many successful riders in the area.

If you are an old Gwynedd Pony Club member; we would love to hear from you; or of you have any old photos you could share with us.

 

Mae Pony Club Gwynedd wedi bod yn rhedeg ers dros 50 mlynedd; ac mae wedi bod yn sylfaen i lawer o farchogwr llwyddiannus yn yr ardal.

Os ydych chi’n hen aelod o Glwb Merlod Gwynedd; byddem wrth ein bodd yn clywed gennych; neu os oes gennych chi unrhyw hen luniau y gallech chi eu rhannu gyda ni.

 

Many Thanks / Diolch Nia

Myself in Gwynedd Pony Club in 1985 riding Banner (the chestnut)