Saturday May 8, 2021
Whats On?

 

Rallies are organised throughout the year at Gwynedd Pony Club. They run every week, and groups are split up according to ability.

They will give your child the chance to take part in lessons with other members and most children love attending rallies.

They are a fabulous way to learn without the pressure of competition.

All rallies are published on the our members private ‘Rallies & Events’ page on Facebook, and you will be allowed access once you are a member.

 

Trefnir ralïau trwy gydol y flwyddyn yn Pony Club Gwynedd.

Maen nhw’n rhedeg bob wythnos, ac mae grwpiau’n cael eu rhannu yn ôl gallu.

Byddant yn rhoi cyfle i’ch plentyn gymryd rhan mewn gwersi gydag aelodau eraill ac mae’r rhan fwyaf o blant wrth eu bodd yn mynychu ralïau.

Maent yn ffordd wych o ddysgu heb bwysau cystadlu. Cyhoeddir pob rali ar dudalen breifat ein haelodau ‘Rallies & Events’ ar Facebook, a byddwch yn cael mynediad unwaith y byddwch yn aelod.

 

You can also find lots of events and activities if you visit our Facebook page.

You can also find a calendar of events of the Area 5 website by clicking here